Izolyatsia

Kiev, Ucrania

Directora: Oksana Sarzhevska-Kravchenko

Artistas:

Alevtina Kakhidze
Piotr Armianovski
Maria Kulikovska
Lia Dostleva

Proyectos:

Donbass Studies library 
Board game IDP Adventure
Vostok-Dom/East-Home (Vostok-SOS charitable fund, Donbas Odyssey (Odos), Yulia Kishenko, Yulia Filip’eva, Viktor Zasypkin, Daria Tsymbalyuk)

izolyatsia.org